Voortgang en nieuws

Het consortium rapporteert de voortgang op continue basis. Hieronder vindt u een grafische weergave van het aantal deelnemende ziekenhuizen en de groei van de database. Daarnaast is het aantal deelnemende centra in de COVID-19 ICU Decision Support samenwerking weergegeven.

Figuur 1: totaal aantal geincludeerde patiënten in de COVID-19 Clinical Course database

Figuur 2: totaal aantal geincludeerde patiënten in de COVID-19: ICU Decision Support database

Figuur 3: totaal aantal participerende centra in de COVID-19: ICU Decision Support samenwerking

Media

Het consortium heeft van verschillende media aandacht gehad.