Publicaties

Mei 2020

Pinto-Sietsma et al. Antihypertensive drugs in COVID-19 infection. Accepted for publication at 18th May 2020.

Onderzoeksprojecten

Het COVID predict consortium stimuleert het gebruik van de database in de deelnemende centra in Nederland. De gegevens kunnen worden gebruikt als (1) een wederzijdse DSA wordt ondertekend met het coördinerend centrum, (2) de onderzoeksvraag past bij de verkregen medisch-ethische goedkeuring (UAMC) en de overeenkomst inzake gegevensbescherming, (3) de onderzoekstitel en de contactpersoon zichtbaar zijn op de website (4) in de subsidieaanvragen voor publicaties de 'COVID predict database' wordt erkend en (5) de centra openstaan voor samenwerking met andere (data-)centra/onderzoekers. 

Onderzoeksvoorstellen kunnen direct worden gemaild naar info@covidpredict.nl of door middel van het Deelnemen formulier maar worden bij voorkeur vooraf besproken met lokale (ziekenhuis)vertegenwoordigers. Een lijst van deze personen vindt u hieronder. Het consortium wil de samenwerking tussen clinici, onderzoekers en onderzoeksgroepen tussen de verschillende deelnemende centra (inclusief co-auteurs) stimuleren.  Om de overlap in de onderzoeksvraag te overbruggen hebben we de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen gevraagd om de onderzoeksvoorstellen op deze website regelmatig te actualiseren.

Lijst van vertegenwoordigers per ziekenhuis
 1. Martijn Beudel m.beudel@amsterdamumc.nl (Amsterdam UMC)
 2. Wouter Potters w.v.potters@amsterdamumc.nl (Amsterdam UMC)
 3. Marcel Aries marcel.aries@mumc.nl (MUMC)
 4. Mark Janssen m.janssen@maastrichtuniversity.nl  (MUMC)
 5. Suat Simsek s.simsek@nwz.nl (NWZ)
 6. Joop van de Bergh jvdbergh@viecuri.nl (Viecuri)
 7. Niels Gritters n.gritters@treant.nl (Treant)
 8. Renee Douma rdouma@flevoziekenhuis.nl (Flevo)
 9. Auke Reidinga A.C.Reidinga@mzh.nl (Martini)
 10. Martijn de Kruijf m.dekruif@zuyderland.nl (Zuyderland)
 11. Tom Dormans t.dormans@zuyderland.nl (Zuyderland)
 12. Peter Noordzij p.noordzij@antoniusziekenhuis.nl (Antonius)
 13. Paul Groeneveld p.h.p.groeneveld@isala.nl (Isala)